Turaes Dimana Eunteup?

-harita-

Reang soteh sora turaes, da ari inghak mah teu bisa eureun. Sasakali kasilep ku handaruan treuk  nu ngangkut sayur.

Seah.. ; angin ti kidul nyelecep kana beungeut anyar wudlu nyanghareupan ashar nu sa jam deui. Masigit kosong sarimbag jeung pipikiran. Ngan hate nu ratug. Turun-unggah didieu jeung di imah; teu betah.

Celengkeung tahrim. Ci panon ngamalir. Peun sa ayat, nyurucud beuki ngabayah. Kabeh pananya ngan bisa kajawab ku inghak.

Turaes pindah tina cengkeh kana tangkal tangkil. Masigit lalaunan ngeusi. Aya nu nyerengeh bari sarung jibreg.

-kiwari-

Gelebug angin nu sarua, tiris nu sarua, jeung treuk nu sarua ngangkut sayur.

Sawangan nu geus lian. Aya nu nyurucud lalaunan ngan teu nepi nginghak.

Tangkal cengkeh geus tumpur. Turaes kamana eunteup? Turaes dimana ngampih?

-umed-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *